אתה נמצא ב:דף הבית>מערכי שיעור

מערכי שיעור לדוגמא

להלן מספר מערכי שעור במתמטיקה תיכונית:

שורשים נגזרת בסיסית ומשיקים שאלון 804 - מערך מחודש!

אנליטית לכיתה י - קו ישר - שעור 1 - מציאת משוואת קו ישר

דיפרנציאלי פולינומים לכיתה י

שינוי נושא נוסחא - שעור 1 שאלון 801

בעיות קיצון 806 - שיעור 1 - בעיות מספרים

דיפרנציאלי לוגריתמים - שיעור 1 - נגזרת ותחום הגדרה שאלונים 805, 807

וקטורים אלגברי - שיעור 1 - הגדרות בסיסיות שאלון 807

זהויות טריגונומטריות - שיעור 1 - זהויות בסיסיות שאלונים 805, 806

טריגונומטריה במישור 806 - שיעור 1 - משולש ישר זווית חלק א'

דיפרנציאלי - פונקציית מנה שעור 1, נגזרת ומשיקים

הנדסה אנליטית, מקומות גאומטרים שאלון 807

משוואות טריגונומטריות - שיעור 1 -  משוואות בסיסיות שאלונים 805, 806

סדרה הנדסית - שיעור 1 - איבר כללי שאלון 806

סדרה חשבונית - שיעור 1 - איבר כללי שאלון 806

סדרת נסיגה 806 - שיעור 1 - הגדרת סדרה בעזרת כלל נסיגה ויישומים בסיסיים

קשר בין גרף הפונקציה לגרף הנגזרת - שיעור 1

אינטגרלים של פונקציות מעריכיות שאלון 807